Auteurswet & aansprakelijkheid

Auteurswet & aansprakelijkheid

Afstudeerscriptie: Wijziging aansprakelijkheid van website-eigenaren bij inbreuk op auteursrecht

Afstudeerscriptie: Wijziging aansprakelijkheid van website-eigenaren bij inbreuk op auteursrecht

21 juli 2021  |  Raveena Biharie LLB  |  Blog Posts

21 juli 2021  |  Raveena Biharie LLB  |  Blog Posts

Ik studeerde hbo Rechten aan de Hogeschool Inholland. Om af te studeren heb ik een onderzoek verricht voor RAES Media. Dit onderzoek heb ik afgerond met een ruim voldoende. Nu ik dit onderzoek afgerond heb, ben ik klaar met mijn opleiding hbo Rechten aan Hogeschool Inholland.

Voor RAES Media heb ik onderzocht wat de veranderingen zijn in de wetgeving, om aansprakelijkheid te voorkomen voor website-eigenaren, door de omzetting in nationaal recht van artikel 17 richtlijn inzake auteursrecht. De wetgeving uit deze richtlijn is sinds 7 juni 2021 vastgelegd in de Auteurswet. Artikel 17 is gericht op websites waar content gedeeld wordt met een winstoogmerk. Hierbij kan gedacht worden aan grote platformen zoals YouTube maar ook kleinere websites kunnen hierdoor getroffen worden. Artikel 17 zorgt voor twee grote veranderingen: De bron van aansprakelijkheid en de rol van website-eigenaren veranderen. In de oude wetgeving konden website-eigenaren aansprakelijk worden gesteld vanuit een onrechtmatige daad. Nu kunnen website-eigenaren aansprakelijk worden gesteld vanuit artikel 29c Auteursrecht. Hierdoor moeten website-eigenaren aan nieuwe voorwaarden voldoen om aansprakelijkheid te voorkomen. Zo moeten zij:

- Alles in werking stellen om toestemming te verkrijgen van de auteursrechthebbende.
- Alles in werking stellen om volgens strenge sectorale normen de inbreuk te voorkomen.
- De inbreuk verholpen hebben na een melding hiervan en volgende inbreuken op het werk in de toekomst voorkomen.

In de oude wetgeving hadden de website-eigenaren een passieve rol. Zij hoefde alleen te reageren op meldingen van inbreuken op auteursrecht. In de nieuwe wetgeving krijgen website-eigenaren een actieve rol. Zij moeten niet alleen reageren op meldingen van inbreuken maar zij moeten deze inbreuken ook voorkomen.