Stagiaire

Raveena onderzoekt aansprakelijkheid bij inbreuk op het auteursrecht

geplaatst: 11 maart 2021  |  auteur: Ralph Kleingeld BPLA  |  alle Blog Posts

Raveena behaalde in 2017 aan het Albeda College twee diploma's voor de richting mbo juridisch medewerker: zakelijke dienstverlening en openbaar bestuur. In datzelfde jaar startte zij haar opleiding HBO-Rechten aan Hogeschool Inholland, een praktijkgerichte opleiding. Naast inhoudelijke kennis wordt tijdens de gehele opleiding ook ruim aandacht besteed aan een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal.

Met het behalen van haar Propedeuse in 2018 rondde Raveena haar eerste studiejaar succesvol af. In dat eerste studiejaar maakte zij kennis met onderwerpen als democratie en rechtsstaat, belang en advies, rechtswetenschappen en juridische taalvaardigheid. In het tweede studiejaar werd naast een internationale verdieping meer aandacht besteed aan profielen als de overheidsjurist, de bedrijfsjurist en de rechtsbijstandjurist.

Vanaf het derde studiejaar ging Raveena aan de slag met haar afstudeerrichting: Overheid. Het vierde studiejaar begon met een stage bij een advocatenkantoor in Rotterdam dat zich in het bijzonder bezig houdt met bestuursrecht (sociale zekerheid). Hier deed zij relevante praktijkervaring op.

Vanaf februari is ook het afstudeertraject van start gegaan. Met alle beperkingen door het coronavirus was het voor de studenten van Hogeschool Inholland niet eenvoudig allemaal een stageplaats te vinden om af te studeren. Door de flexibele instelling van Hogeschool Inholland werden de eisen voor de afstudeerplaats iets aangepast. Sinds begin februari loopt Raveena daarom twintig weken stage bij RAES Media.

RAES Media adviseert relaties ondermeer over toepassing van nationale en Europese wet- en regelgeving die zich met name richt op digitale platforms, zoals websites en social media. Denk hierbij aan de online publicatie van teksten waarbij zorg wordt gedragen voor het unieke karakter van de teksten en het beschermen van het interlectueel eigendom van rechthebbenden. Raveena focust zich in haar afstudeerscriptie op aansprakelijkheid van webbeheerders bij inbreuk op het auteursrecht. Een onderwerp dat mooi aansluit bij de adviezen van RAES Media.

Ik wens Raveena succes met haar studie en kijk uit naar de resultaten van haar afstudeerscriptie over dit specifieke onderdeel over het auteursrecht.

Raveena verwacht met deze afstudeeropdracht dit jaar de opleiding HBO-Rechten succesvol af te ronden en mag zich dan met gepaste trots 'Bachelor of Laws' (LLB) noemen.

Advertentie