Stagiair

Mark onderzoekt cookies

geplaatst: 14 februari 2021  |  auteur: Ralph Kleingeld BPLA  |  alle Blog Posts

Mark studeert sinds 2017 HBO-Rechten aan Hogeschool Inholland, een praktijkgerichte opleiding. Naast inhoudelijke kennis wordt tijdens de gehele opleiding ook ruim aandacht besteed aan een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal.

Met het behalen van zijn Propedeuse in 2018 rondde Mark zijn eerste studiejaar succesvol af. In dat eerste studiejaar maakte hij kennis met onderwerpen als democratie en rechtsstaat, belang en advies, rechtswetenschappen en juridische taalvaardigheid. In het tweede studiejaar werd naast een internationale verdieping meer aandacht besteed aan profielen als de overheidsjurist, de bedrijfsjurist en de rechtsbijstandjurist.

Vanaf het derde studiejaar ging Mark aan de slag met zijn afstudeerrichting: Overheid. Het vierde studiejaar begon met een stage bij een advocatenkantoor in Rotterdam dat zich in het bijzonder bezig houdt met bestuursrecht (sociale zekerheid). Hier deed hij relevante praktijkervaring op.

Vanaf februari is ook het afstudeertraject van start gegaan. Met alle beperkingen door het coronavirus was het voor de studenten van Hogeschool Inholland niet eenvoudig allemaal een stageplaats te vinden om af te studeren. Door de flexibele instelling van Hogeschool Inholland werden de eisen voor de afstudeerplaats iets aangepast. Sinds begin februari loopt Mark daarom twintig weken stage bij RAES Media.

RAES Media adviseert relaties ondermeer over toepassing van nationale en Europese wet- en regelgeving die zich met name richt op digitale platforms, zoals websites en social media. Denk hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG / GDPR / 2018) en de ePrivacy Verordening (ePV / verwacht 2021). Mark focust zich in zijn afstudeerscriptie op cookies die binnen de ePV een rol van betekenis spelen. Een onderwerp dat mooi aansluit bij de adviezen van RAES Media.

Ik wens Mark succes met zijn studie en kijk uit naar bevindingen van deze nog steeds niet ge´mplementeerde verordening.

Mark verwacht met deze afstudeeropdracht dit jaar de opleiding HBO-Rechten succesvol af te ronden en mag zich dan met gepaste trots 'Bachelor of Laws' (LLB) noemen.

Advertentie